Erasmus MC en TTO

Het Erasmus MC is een internationaal erkend academisch medisch centrum waar excellente zorg hand in hand gaat met onderzoek en onderwijs. Kennisontwikkeling en kennisvalorisatie op het gebied van ziekte en gezondheid staan hierbij hoog in het vaandel. Het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk is een belangrijke pijler onder de strategie van het Erasmus MC. Het Erasmus MC Technology Transfer Office (TTO) en de Erasmus MC Incubator, vormen samen de verbindende schakel tussen de medische faculteit en de markt. Zij brengen het aanbod van kennis van het Erasmus MC en de vraag naar kennis vanuit de markt bij elkaar.

Het is de missie van TTO om:

  • valorisatie op vindingen te promoten door de relatie tussen Erasmus MC onderzoekers en andere instituten, subsidie-gevers en industrie te bevorderen
  • rechten op vindingen te beschermen
  • de vindingen naar de markt te brengen
 

"Het Technology Transfer Office (TTO) en de Erasmus MC Incubator brengen het aanbod van kennis naar de markt." 

 

Wat doet TTO en wat kan TTO voor jou betekenen?